This project is read-only.
Project Description
Absolutnie nieoficjalny player do własnej kolekcji videoclipów.

ClipPlayer.png


Nakładka na VLC, a konkretnie na jego kontrolkę activex.
Zrobiona na własne potrzeby, do oglądania kolekcji klipów video.
Unikalna - a dla mnie niezbędna - cecha: po wybraniu konkretnego utworu odtwarza go, a następnie odtwarza utwory następujące po nim.
Obsługuje shortcuty - przy ich pomocy tworzę playlisty.
Umożliwia przenoszenie plików do podkatalogu `.Deleted'.

Czasami się zawiesza, czasami nie, nie wiem dlaczego - ale używać się da.
Zbiera statystykę wykorzystania w bazie SqlServerCe.

Last edited Mar 10, 2014 at 2:17 PM by Miroslaw_Maczka, version 9